การยื่นภาษี ขายนิยายออนไลน์ หรือ E-Book

E book

การยื่นภาษี ขายนิยายออนไลน์, E-Book ผ่านเว็บ Dek-D,  MEB, Read A Write, Fictionlog และอื่น ๆ

ไม่ว่าทุกคนจะมีรายได้จากช่องทางไหนก็ตาม เมื่อถึงกำหนดการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้วก็ต้องมีการนำเอารายได้ทั้งหมดมารวมเพื่อคำนวณภาษีด้วยเช่นกัน การขายนิยายออนไลน์ หรือการขายหนังสือประเภท E-Book เป็นอีกประเภทรายได้ที่มีคนจำนวนไม่น้อยได้รับ ทั้งประเภทการขายออกเป็นเล่ม ๆ หรือการเก็บเงินคนที่เข้ามาอ่านทีละตอน โดยเว็บที่ได้รับความนิยมจากทั้งนักอ่านและนักเขียน เช่น Dek-D, readAwrite, MEB และอื่น ๆ

เรื่องต้องรู้เกี่ยวกับการยื่นภาษีเมื่อขายนิยายออนไลน์หรือ E-Book

อย่างที่กล่าวไปว่าบรรดาเว็บหนังสือออนไลน์ นิยายออนไลน์ต่าง ๆ ทุกวันนี้มีอยู่เยอะมาก นักเขียนคนไหนที่มีทักษะในการเขียนแล้วทำเป็น E-Book หรือ การเขียนนิยายออนไลน์ให้คนติดตาม เมื่อมีคนซื้อ สมัครสมาชิกเข้ามาอ่านก็จะเกิดเป็นรายได้ และการมีรายได้ก็ต้องมีเรื่องภาษีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเช่นกัน

ปกติแล้วหากเป็นเว็บนิยายออนไลน์ดัง ๆ เช่น Dek-D, readAwrite, MEB ที่เขาทำในรูปแบบของนิติบุคคล หลังจากดำเนินเรื่องจ่ายเงินให้กับนักเขียนจะต้องมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เพื่อยื่นส่งกรมสรรพากรด้วยในกรณีที่การจ่ายเงินให้กับผู้ใดก็ตามเกิน 1,000 บาท นั่นเท่ากับรายได้ที่นักเขียนจะได้รับนั้นไม่เต็มจำนวน เช่น มีรายได้จริง 1,000 บาท เมื่อหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้ว จะทำให้เหลือรายได้ 970 บาท เป็นต้น

แต่อย่าพึ่งตกใจว่าทำไมรายได้ตรงนี้ถึงไม่เต็มจำนวน เพราะภาษีหัก ณ ที่จ่ายดังล่าวสามารถนำไปหักออกหรือขอคืนในการยื่นเสียภาษีประจำปีได้ แต่ทั้งนี้ทางเว็บเขาจะมีการส่งเอกสารยืนยันการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ใบ 50 ทวิ) ให้กับคุณหรือระบุให้ดาวน์โหลดเพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานยืนยันกรณีคำนวณภาษีสิ้นปีนั่นเอง

การยื่นภาษีของคนขายนิยายออนไลน์ ขาย E-Book

ในส่วนของการยื่นภาษีสำหรับบรรดานักเขียนนิยาย หรือผู้เขียน E-Book ขายผ่านช่องทางเว็บเหล่านี้ ก็เหมือนกับการมีรายได้ทั่วไปที่ต้องดำเนินการตามขั้นตอนปกติ เพียงแค่รายได้ในส่วนดังกล่าวจะถูกจัดอยู่ในหมวด เงินได้พึงประเมินมาตรา 40 (3) อันถือเป็นเงินได้จากค่าลิขสิทธิ์ และ มาตรา 40 (8) รายได้จากการขาย E-Book หรือหนังสือ ซึ่งสามารถดูได้จากหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) ที่ทางเว็บส่งให้เรา

เมื่อนำรายได้ทั้งหมดมาคำนวณ หักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนภาษีต่าง ๆ ในตอนสุดท้ายจะเห็นว่ามีช่องให้กรอกตัวเลขของมูลค่าภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่คุณเสียไป ซึ่งจะถูกนำไปหักออกจากมูลค่าที่ต้องเสียภาษีจริง หรือกรณีได้คืนภาษี เงินส่วนนี้ก็จะถูกรวมเข้าไปด้วย

นี่เป็นข้อมูลเบื้องต้นของการยื่นภาษีสำหรับคนที่ขายนิยายออนไลน์ หรือทำ E-Book ออกขายกับบรรดาเว็บหนังสือออนไลน์ชื่อดัง เพื่อจะได้วางแผนด้านภาษีของตนเองอย่างถูกต้อง และไม่มีปัญหาข้อผิดพลาดใด ๆ ตามมาภายหลัง

สรุปง่ายๆ คือ

  1. ถ้ามีรายได้จากการขายลิขสิทธิ์ให้กับสำนักพิมพ์หรือขายนิยาย กับ Dek-D จะเป็นมาตรา 40 (3) ค่าลิขสิทธิ์
  2. ถ้ามีรายได้จากการขาย E-Book ผ่านแพลทฟอร์มอื่นๆ เช่น MEB, Read A Write, Fictionlog จะเป็นมาตรา 40 (8) รายได้อื่นๆ

เราสามารถดูข้อมูลการถูกหัก ณ ที่จ่าย เพื่อยื่นภาษีได้จากใบ 50 ทวิ ที่ทางแพลทฟอร์มต่างๆ ส่งให้เรา หรือถ้าเค้ายื่นภาษีแบบ E-Withholding Tax สามารถดูได้ที่ https://epay.rd.go.th