การวิเคราะห์งบการเงิน

วิเคราะห์งบการเงิน

การวิเคราะห์งบการเงิน สิ่งที่คนคิดเริ่มทำธุรกิจต้องเข้าใจ

หากคุณคือคนหนึ่งที่มีแนวคิดเริ่มต้นทำธุรกิจ ไม่ใช่แค่มองเรื่องการตลาด การบริหารพนักงาน แต่เรื่องของบัญชีก็เป็นอีกสิ่งที่ต้องพิจารณาด้วยเช่นกัน หนึ่งในนั้นคือ “การวิเคราะห์งบการเงิน” เพราะนี่เป็นสิ่งที่จะบอกถึงอนาคตทางธุรกิจได้ชัดเจน ลองมาศึกษาข้อมูลเพื่อใช้เป็นแนวทางในเรื่องนี้กันเลย ไม่ยากอย่างที่คิด

การวิเคราะห์งบการเงิน คืออะไร

การวิเคราะห์งบการเงิน คือ วิธีปฏิบัติเพื่อสืบหาข้อมูล ข้อเท็จจริงในด้านการเงินของธุรกิจ รวมถึงเข้าใจผลลัพธ์ของการดำเนินธุรกิจจากงบการเงินที่มี เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจสำหรับดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ เช่น การลงทุน, การวางแผนธุรกิจในอนาคต, การปล่อยสินเชื่อ เป็นต้น

จุดประสงค์ของการวิเคราะห์งบการเงิน

เมื่อเข้าใจถึงความหมายแล้ว คราวนี้ลองมาศึกษาเพิ่มเติมถึงจุดประสงค์สำคัญในการวิเคราะห์งบการเงิน ทำไปเพื่ออะไร แล้วได้ประโยชน์อะไรบ้าง

  • ข้อมูลที่ได้จะถูกใช้เป็นเครื่องมือเบื้องต้นสำหรับวิเคราะห์แนวโน้ม ความน่าจะเป็น และความเหมาะสมของการลงทุน หรือการควบรวมกิจการ
  • ผลสรุปของงบการเงินสามารถพยากรณ์อนาคตทางการเงินของธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคนได้ระดับหนึ่ง
  • ช่วยให้เกิดการค้นพบปัญหาของธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องการเงิน การบริหาร และปัญหาอื่น ๆ แล้ววางแผนในอนาคตเพื่อแก้ไขให้ลุล่วง
  • สามารถประเมินความสามารถของผู้บริหารที่มีต่อธุรกิจ บ่งบอกถึงอนาคตในการดำเนินกิจการ

ใครบ้างที่ต้องวิเคราะห์งบการเงิน

  1. เจ้าของกิจการในฐานะผู้ลงทุน

เมื่อเริ่มต้นทำกิจการของตนเองแล้ว ในฐานะเจ้าของหรือผู้ลงทุน ต้องมีการวิเคราะห์งบการเงินเพื่อให้มองเห็นแนวทาง การใช้กลยุทธ์ หรือวางแผนปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมสำหรับธุรกิจของตนเอง หากมีจุดไหนบกพร่องจะได้แก้ไขอย่างรวดเร็วที่สุด

  1. กลุ่มผู้ปล่อยสินเชื่อ

เมื่อได้ศึกษาถึงความหมายและจุดประสงค์ของการวิเคราะห์งบการเงินแล้วจะพบว่า ธุรกิจด้านสินเชื่อที่จะปล่อยให้กับธุรกิจใดก็ตามต้องนำเอาข้อมูลเหล่านี้เพื่อประกอบการตัดสินใจ หากงบการเงินดีก็น่าปล่อยสินเชื่อให้

  1. กลุ่มผู้บริหาร

สำหรับธุรกิจที่มีผู้บริหารหลายส่วน หลายฝ่าย นี่คืออีกสิ่งที่ต้องทำเพื่อนำไปใช้ประชุม วางแผนหารือเพื่อสร้างแนวทางในการทำธุรกิจอย่างถูกต้อง ลดความเสี่ยงขาดทุน รวมถึงยังเป็นการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสมตามเป้าหมายที่วางเอาไว้

  1. กลุ่มผู้ตรวจสอบบัญชี

การวิเคราะห์งบการเงินเป็นอีกหน้าที่ของบรรดาผู้ตรวจสอบบัญชีเพื่อนำเอารายละเอียดที่เกิดขึ้นไปใช้ในด้านต่าง ๆ ตามความเหมาะสม เช่น เรื่องของภาษี

จากข้อมูลเหล่านี้สามารถบ่งบอกถึงความสำคัญที่ทุกธุรกิจต้องทำการวิเคราะห์งบการเงิน รวมถึงหลายฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย เพื่อสร้างความมั่นใจในการดำเนินกิจการให้เป็นไปตามที่คาดหวัง มองเห็นผลกำไร แก้จุดบกพร่องให้รวดเร็วที่สุด ช่วยเพิ่มความสบายใจและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ