ภาษีธุรกิจขายสัตว์เลี้ยง คนขายสัตว์เลี้ยงต้องรู้

ขายสัตว์เลี้ยง

สัตว์เลี้ยง จัดเป็นกลุ่มสัตว์ที่สามารถอยู่อาศัยร่วมกับมนุษย์ได้อย่างไม่มีพิษภัย หลายคนรักสัตว์และเลี้ยงไว้เป็นเพื่อนแก้เหงา ซึ่งประเภทของสัตว์เลี้ยงเองก็มีชนิดมากอย่างถ้าเอ่ยถึงสัตว์ยอดฮิตคงหนีไม่พ้น สุนัข, แมว, หนู, นก, ปลา ฯลฯ อย่างไรก็ตามในอีกมุมสำหรับคนที่เปิดธุรกิจขายสัตว์เลี้ยงก็ต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของภาษีธุรกิจขายสัตว์เลี้ยงด้วยเช่นกัน ดังนั้นจึงขอสรุปเนื้อหาแบบเข้าใจง่ายตามนี้เลย

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

หากเป็นการซื้อสินค้าที่เกี่ยวข้องหรือเริ่มจากการตกแต่งร้าน มีการซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ ตรงนี้ย่อมมีภาษีมูลค่าเพิ่มเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ยิ่งถ้าคุณจดทะเบียนในนามนิติบุคคลจะต้องขอใบเสร็จที่ระบุภาษีดังกล่าวทุกด้านให้ชัดเจนเพื่อคำนวณภาษี Vat ในแต่ละเดือน แต่ในส่วนของการขายด้วยธุรกิจสัตว์เลี้ยงจะไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้ขายจึงไม่ต้องบวกส่วนนี้เข้าไป

อย่างไรก็ตามหากคุณขายสินค้านอกเหนือจากกลุ่มสินค้ายกเว้นภาษี Vat ก็ต้องมีการออกเอกสารให้ชัดเจนสำหรับใช้ทำภาษีซื้อ ภาษีขายในแต่ละเดือนด้วยเช่นกัน

ภาษีเงินได้

  1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

แบ่งออกเป็นคนที่ทำธุรกิจในนามบุคคลธรรมดาจะถูกจัดอยู่ในเงินได้พึงประเมิน มาตรา 40 (8) แต่ถ้าเปิดเป็นนิติบุคคลแล้วตนเองรับเงินเดือนก็ถูกจัดเป็นเงินได้พึงประเมิน มาตรา 40 (1) ทั้งนี้หากยื่น มาตรา 40 (8) สามารถยื่นได้ปีละ 2 ครั้ง คือ ภ.ง.ด.94 สำหรับชำระภาษีครึ่งปี และ ภ.ง.ด.90 สำหรับการชำระภาษีสิ้นปี

  1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล

หากคุณเปิดธุรกิจในนามนิติบุคคลก็จะมีการเสียภาษีเงินได้ในส่วนนี้ด้วย โดยสามารถแบ่งชำระได้ปีละ 2 รอบ นั่นคือ ภ.ง.ด.51 ยื่นภาษีเงินได้ครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี และ ภ.ง.ด.50 ยื่นภาษีเงินได้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

ภาษีศุลกากร

ในกรณีมีการนำเข้าสัตว์เลี้ยง หรือสินค้าประเภทอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากต่างประเทศจะต้องมีภาษีศุลกากรเกิดขึ้น ตรงนี้จะขึ้นอยู่กับประเภทสินค้าอันเป็นไปตามพิกัดอัตราศุลกากร

ภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

จากทั้ง 3 ประเภทภาษีหลัก ๆ ที่กล่าวเอาไว้ธุรกิจขายสัตว์เลี้ยงยังอาจมีภาษีเรื่องอื่น ๆ เข้ามาเกี่ยวข้องตามวิธีทำงาน หรือการเปิดกิจการของคุณด้วย แบ่งออกดังนี้

  • ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีมีการจ้างลูกจ้าง หรือจ้างผู้ให้บริการภายนอกเข้ามาช่วยเหลือ เช่น การทำโฆษณา
  • ภาษีป้าย แบ่งเป็นอักษรไทยล้วน, อักษรไทยผสมต่างชาติ และอักษรต่างชาติอยู่เหนืออักษรไทย

เรื่องภาษีเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนมาก ดังนั้นหากยังไม่แน่ใจแนะนำให้ลองปรึกษากับบรรดนักบัญชีจะช่วยให้คุณทำธุรกิจขายสัตว์เลี้ยงได้อย่างสบายใจ ไม่ต้องกังวลเรื่องการโดนภาษีย้อนหลังใด ๆ ทั้งสิ้น