เกี่ยวกับเรา

chicaccounting
  • บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • นักเรียนทุน กพ ไปศึกษาระดับปริญญาโทสาขาบัญชีและการเงินที่ประเทศอังกฤษ
  • ได้รับทุน Chancellor’s International Scholarship ของ University of Surrey
  • มีประสบการณ์ทำงานราชการด้านการบัญชีและการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 5 ปี
  • Freelance Specialist ด้านบัญชีและยื่นภาษีของเว็บไซต์ Fastwork

Chic Accounting

เรามีประสบการณ์ด้านการทำบัญชี ยื่นภาษี วางแผนภาษี และตรวจสอบบัญชี บุคคลธรรมดา นิติบุคคล ธุรกิจร้านค้าออนไลน์ และ SMEs หลากหลายธุรกิจ ทั้งใน กรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทั้งจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศไทย ผ่านการใช้โปรแกรมบัญชี Express และโปรแกรมบัญชีออนไลน์ เช่น Flowaccount PEAK และ SMEMOVE รวมทั้งการใช้ Google Drive และการแชร์ไฟล์ต่างๆ ซึ่งทำให้เราสามารถจัดเก็บข้อมูล ตอบปัญหา และดูแลลูกค้าได้แบบ Real Time โดยกลุ่มธุรกิจที่เราดูแล เช่น ธุรกิจซื้อมา-ขายไป ธุรกิจผลิต ธุรกิจบริการ อสังหาริมทรัพย์ รับเหมาก่อสร้าง ขายสินค้าออนไลน์ คลินิกเสริมความงาม คลินิกทันตกรรม ร้านอาหาร โรงแรม อพาร์ทเม้น ร้านขายปลีก-ขายส่ง ตัวแทนรับฝากขาย ธุรกิจขนส่ง ตัวแทนรับชำระเงิน ธุรกิจทัวร์ เป็นต้น

บริษัทของเราสามารถร่วมกันวางระบบและวางแผนการทำงานร่วมกับลูกค้าได้ทุกรูปแบบ มีการปรับรูปแบบการทำงานเพื่อให้สอดคล้องและอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า รวมทั้งเรายังเสนอแนวทางแก้ไข ปรับปรุง เพื่อพัฒนาระบบการทำงานเดิมของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยปัจจุบันเราดูแลลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งเราสามารถจัดทำบัญชีและงบการเงินได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งยังมีการนำอัตราส่วนทางการเงินมาใช้ในการวิเคราะห์งบการเงินของกิจการ เพื่อตรวจดูสถานะการประกอบการของธุรกิจในปัจจุบันและอดีต อีกทั้งยังสามารถใช้คาดการณ์ถึงผลการประกอบการณ์ในอนาคตได้อีกด้วย