บริการของเรา

” ทำไมต้อง Chic “

แพ็กเกจและราคา

*** ค่าบริการยังไม่รวมค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี ***

*** ค่าบริการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามลักษณะงานจริง ***

บริการอื่นของ Chic Accounting

บริการจัดหาพนักงานประจำ และ Part – Time ทั้งรูปแบบ Remote Onsite และ Hybrid โดยลูกค้าสามารถเลือกรูปแบบการทำงานให้เหมาะสมกับองค์กร นอกจากนี้ Chic Accounting ยังมีบริการอบรมพนักงานให้ท่านก่อนเริ่มงานและเป็นพี่เลี้ยงให้ตลอดอายุสัญญา

ตำแหน่งพนักงานที่เรามีบริการจัดหา : 

  • พนักงานบัญชี ประกอบด้วย พนักงานบัญชีเจ้าหนี้ พนักงานบัญชีลูกหนี้ พนักงานบัญชีเงินเดือน พนักงานบันทึกบัญชีและปิดงบการเงิน
  • พนักงานการเงิน
  • พนักงานธุรการ