สำนักงานบัญชีของเรา ให้บริการรับทำบัญชีแบบครบวงจร ตั้งแต่เริ่มจดทะเบียนดำเนินธุรกิจ รับทำบัญชีรายเดือน รับทำบัญชีรายปี

วางระบบบัญชี วางแผนภาษี ตรวจสอบบัญชี ปิดงบการเงิน นำส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากร

ให้กับธุรกิจ SMEs และร้านค้าออนไลน์ หลากหลายธุรกิจ ทั้งใน กรุงเทพ นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี สมุทรสาคร สมุทรปราการ

มานานกว่า 40 ปี ซึ่งปัจจุบันบริหารงานโดยรุ่นที่ 2

ขอบเขตการให้บริการรับทำบัญชีรายเดือน

สอบถามเพิ่มเติม

จดทะเบียนบริษัท

จดทะเบียนบริษัท

อัตราค่าบริการ

ค่าบริการบัญชีรายเดือน

นิติบุคคล เริ่มต้นเดือนละ 3,000 บาท

บุคคลธรรมดา เริ่มต้นเดือนละ 1,000 บาท

สอบถามเพิ่มเติม

ค่าบริการบัญชีรายปี

เริ่มต้นปีละ 10,000 บาท

สอบถามเพิ่มเติม

ค่าบริการบัญชีรายเดือน ร้านค้าออนไลน์

นิติบุคคล เริ่มต้นเดือนละ 5,000 บาท

บุคคลธรรมดา เริ่มต้นเดือนละ 2,000 บาท

สอบถามเพิ่มเติม

ค่าบริการประกันสังคมรายเดือน

ค่าบริการ 500 บาท

สอบถามเพิ่มเติม

*** อัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับปริมาณเอกสารและความยากง่ายของธุรกิจ

*** ค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี

สอบถามเพิ่มเติม

จดทะเบียนบริษัท

จดทะเบียนบริษัท