Disclosure form คืออะไร การยื่นแบบ และถ้าไม่ทำมีค่าปรับอย่างไร

Disclosure form

เชื่อว่าใครหลาย ๆ คนที่ได้เปิดบริษัทหรือจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล จะต้องมีการทำ Disclosure form อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทว่าคนจำนวนไม่น้อยอาจเกิดความสงสัยโดยเฉพาะมือใหม่ที่เพิ่งเปิดบริษัท และอยากรู้ว่านี่คืออะไร การยื่นแบบช่องทางไหนบ้าง ถ้าไม่ทำจะมีค่าปรับอย่างไร เอาเป็นว่าเรื่องนี้คำตอบหาได้ไม่ยาก เพราะเรารวบรวมมาอธิบายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

Disclosure form คืออะไร

Disclosure form คือ แบบรายงานประจำปีที่มีขึ้นในบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้อยู่ในความสัมพันธ์ตามมาตรา 71 ทวิ แห่งประมวลรัษฏากร โดยเกี่ยวข้องกับการเป็นสัมพันธ์ระหว่างกันและมีการยื่นแบบแสดงรายการตามมาตรา 69 ด้วย ภายใน 150 วัน นับตั้งแต่วันสุดท้ายที่อยู่ในรอบระยะเวลาบัญชีแบบรายงานที่แสดงข้อมูลไว้กับ 3 กรณี คือ

  • รายชื่อบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัดที่มีส่วนของนิติบุคคลมีความสัมพันธ์กันทั้งที่ประกอบกิจการในประเทศไทย และไม่ได้มีการประกอบอาชีพอยู่ในประเทศไทย
  • มีข้อมูลอื่น ๆ เช่น การปรับปรุงโครงสร้างทางธุรกิจที่เกิดขึ้น ผู้ที่มีหน้าที่จัดทำงบการรวมเงิน การจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินไปหาบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล โดยเป็นทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน ซึ่งจะดูว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่ เป็นต้น
  • มูลค่าธุรกรรมระหว่างกันโดยจะมีอยู่ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี

การยื่นแบบ Disclosure form

สำหรับการยื่น Disclosure form นั้นจะแบ่งออกเป็น 2 กรณีคือ บริษัทที่มีรายได้รวมทั้งหมดมากกว่า 200 ล้านบาท และบริษัทที่มีความสัมพันธ์ตามมาตรา 71 ทวิ วรรค 2 หมายถึงมีนิติบุคคลมากกว่า 2 คนขึ้นไป โดยมีความสัมพันธ์กันแบบเป็นผู้ถือหุ้น กับอีกคนที่ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมน้อยกว่า 50% ของทุนทั้งหมด ผู้ถือหุ้นที่ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมไม่น้อยกว่า 50% ของทุนทั้งหมด ถือหรือเป็นหุ้นของอีกคนไม่ว่าจะโดยตรง หรือโดยอ้อมไม่น้อยกว่า 50% ของทุนทั้งหมด หรือเป็นผู้มีความสัมพันธ์ในด้านทุน การจัดการ ในลักษณะที่บุคคลหนึ่งไม่สามารถเป็นอิสระจากนิติบุคคลอีกคนหนึ่ง สามารถยื่นผ่านออนไลน์ที่ www.rd.go.th ของกรมสรรพากร หรือเดินทางไปที่ สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาที่สถานประกอบการตั้งอยู่ได้หมด

หากไม่ยื่น Disclosure form มีค่าปรับอย่างไร

กรณีที่คุณไม่ทำการยื่น Disclosure form ตามระยะเวลาที่กำหนด หรือแสดงข้อมูลไม่ครบโดยไร้เหตุที่เหมาะสมต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2 แสนบาท อย่างไรก็ดี ทางกรมสรรพากรได้กำหนดอัตราเปรียบเทียบการยื่นเกินกำหนดไว้ด้วย คือ ปรับ 50,000 บาท กรณีที่พ้นกำหนดเวลาแต่ไม่เกิน 7 วัน ปรับ 1 แสนบาท กรณีที่พ้นกำหนดเวลาและเกิน 7 วัน สุดท้ายปรับ 2 แสนบาทเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจพบ

เมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุก ๆ คนที่มีบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัดเงื่อนไขเข้าข่าย ต้องไม่ลืมยื่น Disclosure form ด้วย เพื่อการทำงานต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ สบายใจ ไม่ต้องมาเสียค่าปรับที่เหยียบหลักแสนบาทเลยทีเดียว