• บริการขอหนังสือรับรองและคัดสำเนาเอกสารต่างๆ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ค่าบริการเริ่มต้น 200 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียม)
  • บริการขอคัดแบบภาษี ของกรมสรรพากร ค่าบริการเริ่มต้น 500 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียม)
  • บริการขอรหัสยื่นงบการเงิน E-filling ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ค่าบริการเริ่มต้น 500 บาท
  • บริการขอรหัสยื่นภาษีทางอินเตอร์เน็ต ของกรมสรรพากร ค่าบริการเริ่มต้น 500 บาท
  • บริการขอรหัสยื่นแบบประกันสังคมทางอินเตอร์เน็ต ค่าบริการเริ่มต้น 500 บาท

สอบถามเพิ่มเติม

จดทะเบียนบริษัท

จดทะเบียนบริษัท