รับวางแผนภาษี

  1. บริการวางแผนภาษีและให้คำปรึกษา สำหรับนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา
  2. รับจัดทำแบบและยื่นภาษีนิติบุคคล ร้านค้าออนไลน์ ( ภ.ง.ด.51 และ ภ.ง.ด.50 )
  3. รับจัดทำแบบและยื่นภาษีบุคคลธรรมดา ร้านค้าออนไลน์ ( ภ.ง.ด.94 และ ภ.ง.ด.90 /91 )
  4. บริการเคลียร์ภาษีกรณีสรรพากรเรียกตรวจสอบภาษีย้อนหลัง
  5. บริการดำเนินการขอคืนภาษีของนิติบุคคคลและบุคคลธรรมดา

 

สอบถามเพิ่มเติม

จดทะเบียนบริษัท

จดทะเบียนบริษัท