Virtual Assistant ผู้ช่วยเสมือน สำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่

Virtual Assistant ผู้ช่วยเสมือน

Virtual Assistant ผู้ช่วยเสมือน เกิดขึ้นเมื่อเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับการทำงานมากขึ้นส่งผลให้เกิดการปรับตัว อีกทั้งยังมี COVID – 19 เข้ามาเป็นตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลง จนทำให้เกิดอาชีพใหม่ที่น่าสนใจหลายอาชีพ โดยเฉพาะ Virtual assistant  อาชีพที่ตอบโจทย์โลกออนไลน์

ก่อนอื่นเราจะมาทำความรู้จักกับ Virtual assistant ผู้ช่วยเสมือนกันก่อน

Virtual assistant ผู้ช่วยเสมือนคือ ผู้ให้บริการด้านการดูแลระบบแก่ลูกค้า โดย Virtual assistant (ผู้ช่วยเสมือน) จะไม่ต้องเข้าไปนั่งทำงานในบริษัทของลูกค้า แต่จะทำงานจากที่บ้าน โดยจะรับคำสั่งและการปฏิบัติงาน ผ่านช่องทางออนไลน์ทั้งหมด โดยอาจใช้การแชร์ข้อมูลผ่านไดร์ฟ การส่งอีเมล และวิดีโอคอล เป็นต้น

Virtual assistant ผู้ช่วยเสมือน เหมาะกับใคร

Virtual assistant เหมาะสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็ก ที่ไม่มีพนักงานหรือไม่ต้องการวุ่นวายในการจ้างพนักงาน ซึ่งคุ้มค่ากว่าเมื่อเทียบกับพนักงานรายเดือน เนื่องจากมีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายชั่วโมงหรือตามงานที่ได้รับมอบหมาย

ข้อดีของ Virtual assistant ผู้ช่วยเสมือน

 1. การจ้าง Virtual assistant  ช่วยให้ผู้ประกอบการมีเวลาในการบริการจัดการบริษัทในส่วนอื่น ๆ เช่น การสร้างรายได้ การตลาด การขาย
 2. คุ้มค่ากว่า เนื่องจาก Virtual assistant  รับค่าตอบแทนเป็นรายชั่วโมงหรือตามงานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งคุ้มค่ากว่าเมื่อเทียบกับพนักงานรายเดือน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสัญญาและข้อตกลงของทั้ง 2 ฝ่าย
 3. ผู้ประกอบการสามารถวางใจได้ เพราะ Virtual assistant  เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นโดยเฉพาะ จึงรับประกันได้ว่างานจะมีประสิทธิภาพ
 4. ไม่ต้องวุ่นวายเรื่องการจัดการคน ซึ่งเป็นปัญหาที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ต้องเจอ

แล้วจะดีกว่าไหมถ้า Virtual assistant และนักบัญชี เป็นคนเดียวกัน

แน่นอนว่างานเอกสาร โดยเฉพาะด้านบัญชีทำให้ผู้ประกอบการหลายคนต้องปวดหัว เนื่องจากเอกสารที่เยอะ มีขั้นตอนที่ซับซ้อนและต้องเป็นไปตามรูปแบบของนักบัญชี จึงต้องทำให้ผู้ประกอบการต้องจ้างพนักงาน เพื่อมาจัดเก็บเอกสาร ทำรายงานก่อนส่งมอบให้สำนักงานบัญชี ซึ่งในบางครั้งการจัดเอกสารจากคนที่ไม่ได้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้ โดยสิ่งที่ตามมาคือ ค่าปรับ ซึ่งแน่นอนว่าไม่มีใครต้องการจะจ่ายในส่วนนี้ อีกทั้งยังทำให้เสียเวลาด้วยกันทุกฝ่าย

CHIC ACCOUNTING เล็งเห็นถึงปัญหาในส่วนนี้ จึงอยากเป็นผู้ช่วยทางด้านบัญชีเสมือนหรือ Virtual accountant เพื่อเข้าไปแก้ปัญหา ให้ผู้ประกอบการได้งานที่มีประสิทธิภาพ ในราคาที่คุ้มค่า

Virtual accountant คืออะไร

Virtual accountant หรือ ผู้ช่วยเสมือนด้านบัญชี ที่มีหน้าที่ช่วยจัดการด้านเอกสารทางบัญชีของลูกค้า ทั้งเอกสารฝ่ายซื้อและขาย ประกันสังคม เงินเดือน และอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่ง Virtual accountant จะปฏิบัติงานนอกสำนักงานของผู้ประกอบการ โดยผู้ประกอบการสามารถสั่งงาน หรือส่งงานผ่านช่องทางออนไลน์ทั้งหมด เช่น การแชร์ข้อมูลผ่านไดร์ฟ การส่งอีเมล และวิดีโอคอล เป็นต้น

CHIC ACCOUNTING ในฐานะ Virtual Assistant สามารถทำอะไรได้บ้าง

 • วางระบบบัญชีและวางแผนภาษี
 • ออกแบบ จัดทำ จัดส่ง เอกสารต่าง ๆ ภายในกิจการ และเป็นผู้ช่วยประสานงาน ติดต่อด้านเอกสารกับคู่ค้าของกิจการ ทั้งด้านซื้อและขาย รวมถึงงานทรัพยากรบุคคล
 • วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินต่าง ๆ วิเคราะห์ธุรกิจ SWOT โครงสร้างกิจการ การควบคุมภายใน จัดทำแผนธุรกิจ ระบบการผลิต และสต็อคสินค้า
 • จัดทำบัญชีรายเดือน รายปี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ด้วยโปรแกรมบัญชี Express และโปรแกรมบัญชีออนไลน์ เช่น Flowaccount PEAK และ SMEMOVE
 • ตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต(CPA) และ ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA) ปิดงบประจำปี ปิดงบเปล่า ปิดงบการเงินที่ยื่นล่าช้า
 • จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท หจก ทะเบียนพาณิชย์ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ประกันสังคม เครื่องหมายการค้า BOI ใบอนุญาตทำงาน และการขอใบอนุญาตอื่น ๆ

ข้อดีในการจ้าง CHIC ACCOUNTING เป็น Virtual Assistant ผู้ช่วยเสมือน ให้ผู้ประกอบการ

 1.  CHIC ACCOUNTING เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทำบัญชี จึงทำให้ผู้ประกอบการมั่นใจได้ว่า CHIC ACCOUNTING จะเป็น Virtual accountant ที่สามารถจัดการเอกสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามหลักบัญชี และส่งมอบงานได้ตรงเวลา
 2.  การจ้าง CHIC ACCOUNTING คุ้มค่ากว่าการจ้างพนักงานจัดการงานด้านเอกสาร เนื่องจากการจ้างพนักงานต้องจ่ายเป็นรายเดือนและยังมีเรื่องสวัสดิการ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่สูง แต่อาจจะไม่คุ้มค่าเพราะในบางครั้งพนักงานที่เข้ามาทำงานอาจไม่มีความชำนาญ จนทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้ การให้ CHIC ACCOUNTING เข้ามาทำงานในส่วนนี้ จึงเป็นอะไรที่คุ้มค่ากว่า เนื่องจาก CHIC ACCOUNTING มีประสบการณ์การทำบัญชีมาอย่างยาวนาน จึงมั่นใจได้ว่า CHIC ACCOUNTING จะส่งมอบงานที่มีคุณภาพให้ผู้ประกอบการ
 3. ผู้ประกอบการไม่ต้องวุ่นวายเรื่องการจัดการคน ซึ่งเป็นปัญหาที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่กังวล ทั้งปัญหาการลาออก การทิ้งงาน การทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ การลางาน หยุดงาน ซึ่งส่งผลเสียอย่างยิ่งต่อการทำงานของผู้ประกอบการ การจ้าง CHIC ACCOUNTING จะทำให้ผู้ประกอบการหมดห่วงเรื่องการบริหารคน ไม่ต้องมีการจ่ายสวัสดิการ โบนัส หรือปัญหาการทิ้งงาน ลาหยุดหรือลาออก
 4.  ผู้ประกอบการสามารถนำเวลาไปดูแลและจัดการบริหารในส่วนอื่น ๆ ได้ ทั้งการผลิต การขาย การตลาด โดย CHIC ACCOUNTING จะรับผิดชอบงานในส่วนของเอกสารและบัญชี
 5. คุ้มค่ามากกว่า เพราะ CHIC ACCOUNTING สามารถทำได้ทั้งการวางระบบบัญชีและวางแผนภาษี วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินต่าง ๆ ตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจัดทำบัญชีรายเดือน รายปี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งยังสามารถออกแบบ จัดทำ จัดส่ง เอกสารต่าง ๆ ภายในกิจการ และเป็นผู้ช่วยประสานงาน ติดต่อด้านเอกสารกับคู่ค้าของกิจการ ทั้งด้านซื้อและขาย รวมถึงงานทรัพยากรบุคคล ซึ่งหากผู้ประกอบการจ้างพนักงานทำทั้งหมดนี้ จะต้องจ้างหลายตำแหน่งและต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของพนักงานที่สูงมาก

การให้ CHIC ACCOUNTING เป็น Virtual accountant ให้กับผู้ประกอบการทำให้ผู้ประกอบการสามารถวางใจในการจัดการด้านเอกสารบัญชีได้ เพราะ CHIC ACCOUNTING มีความเชี่ยวชาญในการทำบัญชีเป็นอย่างดี และยังตอบโจทย์ผู้ประกอบการเรื่องการบริหารพนักงาน ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่ทุกองค์กรต้องเจอ จึงมั่นใจได้ว่า CHIC ACCOUNTING จะเป็น Virtual accountant ที่คุ้มค่าสำหรับผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี

ที่มา https://www.accountingdepartment.com/blog/what-is-a-virtual-accountant